Wydział Intrastat

  Wydział Intrastat

  Wydział Intrastat

  INTRASTAT jest to system gromadzenia danych, stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wywozów i przywozów towarów wspólnotowych, nie będących przedmiotem zgłoszenia celnego. Tym samym zgłoszenia INTRASTAT składane są w celu dostarczenia niezbędnych informacji o obrocie handlowym towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Organem Krajowej Administracji Skarbowej właściwym miejscowo w sprawach zgłoszeń INTRASTAT, w tym w sprawach wezwań, upomnień i postępowań dotyczących kar pieniężnych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

  Więcej informacji o zasadach dokonywania zgłoszeń INTRASTAT znajduje się na stronie PUESC

  Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych 

  https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-intrastat (link otwiera okno w serwisie zewnętrznym)

   

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 16.02.2017 11:35 Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2020 15:11
  Autor: Anna Smolińska Osoba publikująca: Anna Smolińska Osoba modyfikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska