Zasady etyki

  Zasady etyki

  Zasady etyki

  Zasady służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej zostały określone w zarządzeniu Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej wydanego na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

  ZASADY SŁUŻBY CYWILNEJ

  • zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej,
  • zasada ochrony praw człowieka i obywatela,
  • zasada bezinteresowności,
  • zasada jawności i przejrzystości,
  • zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej,
  • zasada profesjonalizmu
  • zasada odpowiedzialności za działania lub zaniechanie działania,
  • zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi,
  • zasada otwartości i konkurencyjności naboru.

  ZASADY ETYKI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

  • zasada godnego zachowania,
  • zasada służby publicznej,
  • zasada lojalności,
  • zasada neutralności politycznej,
  • zasada bezstronności,
  • zasada rzetelności.

  Standardy etyczne określają:

  • Zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
  • Zarządzeniem nr 1 Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie Zasad etyki funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej,
  • Zarządzenie nr 1 Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie Zasad etyki funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 17.06.2020 Data publikacji: 17.06.2020 12:48 Data ostatniej modyfikacji: 04.10.2021 11:21
  Autor: Maciej Koniuszewski Osoba publikująca: Maciej Koniuszewski Osoba modyfikująca: Anna Raca
  Rejestr zmian