Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Archiwum zakładowe

  Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie prowadzi archiwum zakładowe zgodnie z Zarządzeniem Ministra  Rozwoju i  Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. - w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej oraz w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych.

  • Archiwum zakładowe wchodzi w skład komórki organizacyjnej do spraw logistyki  i prowadzone jest przez wyznaczonego pracownika.
  • Udostępnienia przechowywanej dokumentacji dokonuje pracownik archiwum zakładowego na wniosek zainteresowanego podmiotu.
  • Lokal archiwum znajduje się w siedzibie Izby Administracji Skarbowej przy ul. Roosevelta 1,2 w Szczecinie.
  • Archiwum zawiera dokumentację przejmowaną z komórek organizacyjnych. Dokumentacja jest uporządkowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą  Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. i Zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych.
  • Archiwum zakładowe udostępnia dokumentację dla celów służbowych i naukowo badawczych. Udostępnienie dokumentacji dla celównaukowo-badawczych odbywa się na zasadach określonych w :
  1. ustawie z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ,
  2. ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe.
  • Udostępnienie odbywa się w pomieszczeniu biurowym archiwum zakładowego, w obecności pracownika prowadzącego archiwum.
  • Korzystający z dokumentacji archiwum zakładowego ponoszą odpowiedzialność za całość udostępnionych im materiałów i ich zwrot w wyznaczonym terminie.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 07:12 Data ostatniej modyfikacji: 04.10.2021 11:22
  Autor: Maciej Koniuszewski Osoba publikująca: Maciej Koniuszewski Osoba modyfikująca: Anna Raca