Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  piktogram osoba na wózku piktogram niesłyczący, głuchoniemy

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących                 

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zmianami). W związku z tym osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą liczyć na świadczenia usług tłumacza i ułatwiony kontakt z urzędem.

  W związku z wejściem w życie ustawy osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą:

  1. kontaktować się z Izbą Administracji Skarbowej w Szczecinie osobiście zgłaszając się w siedzibie Izby przy ulicy Roosevelta 1,2 w Szczecinie w godzinach urzędowania,
  2. komunikować się z Izbą Administracji Skarbowej w Szczecinie za pomocą:

  W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna ma prawo do:

  • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,
  • pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo - migowego,
  • tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

  Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (pisemnie, mailem lub faksem) trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Formularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN (plik doc, 36.5 KB).

  Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami).

  UWAGA!

  W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie nie musi być wcześniej uzgadniana.

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  Przed budynkiem znajduje się pochylnia ułatwiająca osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim wejście (wjazd) do gmachu urzędu. Wydzielono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  Pracownicy portierni dysponują systemem monitoringu okolic wejścia do gmachu, w przypadku zaobserwowania osoby z ograniczonymi możliwościami poruszania się, mają za zadanie udzielić jej niezbędnej pomocy,
  Przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się dzwonek, w celu wezwania pracownika portierni.
  Wejście do budynku jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - bez przeszkód takich jak np. progi.
  Zainstalowano dwa dźwigi platformowe, które służą osobom poruszającym się na wózkach do przemieszczenia się do części parterowej w gmachu, platforma obsługiwana jest przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników portierni.
  W części parterowej budynku mieści się pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Poruszanie się po poszczególnych piętrach budynku umożliwia winda. Szerokość korytarzy budynku zapewnia dogodne warunki komunikacyjne osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 07:40 Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2020 10:55
  Autor: Maciej Koniuszewski Osoba publikująca: Maciej Koniuszewski Osoba modyfikująca: Maciej Koniuszewski
  Rejestr zmian