Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Generator mikrorachunku podatkowego

  Generator służy do sprawdzenia indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego), na który od 1 stycznia 2020 r. wpłacisz podatki PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie).(link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Konta bankowe dla dochodów niescentralizowanych 

  Numery rachunków bankowych jednostki budżetowej oraz sum depozytowych z tytułu należności niescentralizowanych, m. in.:  wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów.

  Rodzaj wpłaty

  Numer konta

  • Dochody budżetowe dotyczące funkcjonowania Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, m.in.:
   • opłaty za wydanie kserokopii / wydruków,
   • należności cywilnoprawne,
   • koszty sądowe zasądzone na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

  43 1010 1599 0026 4222 3100 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  PL 43 1010 1599 0026 4222 3100 0000

  • zabezpieczenia należytego wykonania umów
  • wadia

   

  32 1010 1599 0026 4213 9120 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego 

  PL 32 1010 1599 0026 4213 9120 0000

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

   

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych

  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

  Rodzaj wpłaty

  Numer konta

  • cło,
  • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
  • decyzje i postanowienia,
  • mandaty,
  • kary pieniężne,
  • kary porządkowe,
  • kary grzywny,
  • koszty postępowania,
  • opłaty za udostępnianie danych,
  • opłaty za udzielenie zezwoleń,
  • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
  • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  • podatek akcyzowy krajowy,
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • podatek akcyzowy z tytułu importu,
  • podatek od gier,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
  • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
  • należności za legalizacyjne znaki akcyzy

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  • opłata paliwowa

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
  • kaucje,
  • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
  • dopłata do gier hazardowych,
  • zaliczki na WIA i WIT.

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

  Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej

  Wykaz zawiera:

  • Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych,
  • Oznaczenia użytych w wykazie skrótów rodzajów rachunków bankowych,
  • Sposób powiązania symboli formularzy/tytułów płatności z rachunkami bankowymi

  Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych KAS obowiązujacych od 01.01.2020r. (plik PDF, 993 KB)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.02.2017 Data publikacji: 27.02.2017 10:28 Data ostatniej modyfikacji: 18.06.2020 12:53
  Autor: Maciej Koniuszewski Osoba publikująca: Maciej Koniuszewski Osoba modyfikująca: Maciej Koniuszewski
  Rejestr zmian