Majątek i sprawozdania finansowe

  Majątek i sprawozdania finansowe

  Majątek i sprawozdania finansowe

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.

  Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.
  Rachunek zysków i strat 2021 r.
  Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021 r.
  Informacja dodatkowa 2021 r.

  Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.
  Rachunek zysków i strat 2020 r.
  Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 r.
  Informacja dodatkowa 2020 r.

  Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
  Rachunek zysków i strat 2019 r.

  Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 r.
  Informacja dodatkowa 2019 r.

  Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
  Rachunek zysków i strat 2018 r.

  Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 r.
  Informacja dodatkowa 2018 r.

  Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.02.2017 Data publikacji: 27.02.2017 07:54 Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2022 14:38
  Autor: Maciej Koniuszewski Osoba publikująca: Maciej Koniuszewski Osoba modyfikująca: Maciej Koniuszewski
  Rejestr zmian