Centrum Kompetencyjne Egzekucji Administracyjnej

  Centrum Kompetencyjne Egzekucji Administracyjnej

  Centrum Kompetencyjne Egzekucji Administracyjnej

  Grafika przedstawiająca skrót eWA i napis PORTAL WIERZYCIELI I ORGANÓW EGZEKUCYJNYCH

  Krajowa Administracja Skarbowa realizuje szereg zadań związanych z egzekucją podatków, ceł oraz innych należności o charakterze publicznoprawnym, również na rzecz innych wierzycieli wchodzących w skład administracji rządowej i samorządowej. Nowe instytucje prawne w systemie prawa podatkowego i administracyjnego, zmiany organizacyjne w organach egzekucyjnych oraz wierzyciela oraz rozwój technologiczny wymagają poszukiwania innowacyjnych rozwiązań również w procesie egzekucji należności pieniężnych. Kierując się zasadami celowości i gospodarności oraz przepisu art. 25 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w celu wprowadzania nowych standardów oraz sprawniejszych narzędzi informatycznych w tym obszarze, przy Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie funkcjonuje Centrum Kompetencyjnego Egzekucji Administracyjnej (CKEA).

  Niezbędne informacje dla wierzycieli w zakresie przesyłania tytułów wykonawczych, zbiegów egzekucji, słowników podstaw prawnych i wierzycieli oraz przesyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP, znajdują się na Portalu dla wierzycieli i organów egzekucyjnych spoza Krajowej Administracji Skarbowej pod adresem: http://www.is-szczecin.pl/egzadm/index.php (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

   

  Grafika ze skrótem "CKEA"

  Niezbędne informacje dla organów egzekucyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, znajdują się na Portalu wewnętrznym (tylko dla pracowników KAS w sieci resortu finansów) pod adresem: http://10.14.0.31/ckea/ (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.02.2017 Data publikacji: 27.02.2017 08:52 Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2020 10:09
  Autor: Maciej Koniuszewski Osoba publikująca: Maciej Koniuszewski Osoba modyfikująca: Maciej Koniuszewski
  Rejestr zmian