Centrum Organu Wierzyciela

  Centrum Organu Wierzyciela

  Centrum Organu Wierzyciela

  Z dniem 1 marca 2017 r. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie wyznaczony został, jako właściwy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków wynikających z:

  1)      decyzji wydanych w zakresie:

  -        należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów,

  -        podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów,

  -        podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych,

  -        podatku akcyzowego,

  -        podatku od wydobycia niektórych kopalin,

  -        podatku od gier oraz dopłat,

  -        opłaty paliwowej,

  2)      wydanej przez naczelnika urzędu celno−skarbowego decyzji w zakresie kary pieniężnej,

  3)      postanowienia wydanego w zakresie kosztów postępowania lub kary porządkowej, w postępowaniu prowadzonym w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,

  4)      wydanego przez naczelnika urzędu celno-skarbowego mandatu karnego,

  5)      przyjętego przez naczelnika urzędu celno−skarbowego zgłoszenia celnego, deklaracji, informacji o opłacie paliwowej albo rozliczenia zamknięcia,

  6)      przyjętych przez naczelnika urzędu skarbowego:

  -        deklaracji w zakresie podatku akcyzowego,

  -        deklaracji w zakresie podatku od gier,

  -        deklaracji w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin,

  -        informacji o opłacie paliwowej,

  -        informacji o dopłatach,

  7)      wydanej przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie decyzji nakładającej karę pieniężną za niedokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub niedokonanie korekty złożonego uprzednio zgłoszenia INTRASTAT.

  Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, realizując zadania wierzyciela, w razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku, jest zobowiązany podejmować, na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, działania zmierzające do zapłaty należności, tj.: działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania przez zobowiązanego obowiązku, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.

   

  Powyżej wskazane zadania realizowane są w Centrum Organu Wierzyciela w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie, z siedzibą:

  1)      w budynku przy ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin:

  -        Pierwszy Dział Centrum Organu Wierzyciela,

  -        Drugi Dział Centrum Organu Wierzyciela,

  -        Piąty Dział Centrum Organu Wierzyciela,

  2)      w budynku przy ul. Lucjana Rydla 65, 70-783 Szczecin:

  -        Trzeci Dział Centrum Organu Wierzyciela,

  -        Czwarty Dział Centrum Organu Wierzyciela.

   

  Pierwszy Dział Organu Wierzyciela:

  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie (województwo lubelskie),

  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).

  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

  Kontakt telefoniczny:

  -        dla województwa lubelskiego: +48 (91) 4805561, +48 (91) 4805554, +48 (91) 4805562, +48 (91) 4805557, +48 (91) 4805754, +48 (91) 4805531, +48 (91) 4805533, +48 (91) 4805578,

  -        dla województwa wielkopolskiego: +48 (91) 4805562, +48 (91) 4805567, +48 (91) 4805557, +48 (91) 4805754, +48 (91) 4805531, +48 (91) 4805578, +48 (91) 4805590.

  Adres e-mail: sww-1.3us.szczecin@mf.gov.pl

  Adres pocztowy: ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin.
   

  Drugi Dział Organu Wierzyciela:

  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu (województwo opolskie),

  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie (województwo podkarpackie),

  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku (województwo podlaskie),

  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (województwo zachodniopomorskie),

  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (województwo mazowieckie).

  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

  Kontakt telefoniczny:

  -        dla województwa opolskiego: +48 (91) 4805577,

  -        dla województwa podkarpackiego: +48 (91) 4805579, +48 (91) 4805599,

  -        dla województwa podlaskiego: +48 (91) 4805576,

  -        dla województwa zachodniopomorskiego: +48 (91) 4805560,

  -        dla województwa mazowieckiego: +48 (91) 4805515, +48 (91) 4805721, +48 (91) 4805576, +48 (91) 4805558.

  Adres e-mail: sww-2.3us.szczecin@mf.gov.pl

  Adres pocztowy: ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin.

  Trzeci Dział Organu Wierzyciela:

  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku (województwo pomorskie),

  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi (województwo łódzkie),

  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie (województwo warmińsko-mazurskie),

  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (województwo kujawsko-pomorskie),

  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze (województwo lubuskie).

  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

  Kontakt telefoniczny:

  -        dla województwa pomorskiego: +48 (91) 8103552, +48 (91) 8103559, +48 (91) 8103550,

  -        dla województwa łódzkiego: +48 (91) 8103558, +48 (91) 8103556,

  -        dla województwa warmińsko-mazurskiego: +48 (91) 8103567, +48 (91) 8103564, +48 (91) 8103561,

  -        dla województwa kujawsko-pomorskiego: +48 (91) 8103554, +48 (91) 8103553,

  -        dla województwa lubuskiego: +48 (91) 8103560, +48 (91) 8103563.

  Adres e-mail: sww-3.3us.szczecin@mf.gov.pl

  Adres pocztowy: ul. Lucjana Rydla 65, 70-783 Szczecin


  Czwarty Dział Organu Wierzyciela:

  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (województwo śląskie)

  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach (województwo świętokrzyskie)

  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu (województwo dolnośląskie)

  -        właściwość Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie (województwo małopolskie)

  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

  Kontakt telefoniczny:

  -        dla województwa śląskiego: +48 (91) 8103555, +48 (91) 8103574, +48 (91) 8103576, +48 (91) 8103583, +48 (91) 8103584,

  -        dla województwa świętokrzyskiego: +48 (91) 8103581, +48 (91) 8103582,

  -        dla województwa dolnośląskiego: +48 (91) 8103578, +48 (91) 8103579, +48 (91) 8103587, +48 (91) 8103588,

  -        dla województwa małopolskiego: +48 (91) 8103585, +48 (91) 8103586.

  Adres e-mail: sww-4.3us.szczecin@mf.gov.pl

  Adres pocztowy: ul. Lucjana Rydla 65, 70-783 Szczecin

  Piąty Dział Organu Wierzyciela:

  realizuje zadania w zakresie:

  -        wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych dla obszaru całego kraju,

  -        prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych.

   

  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

  Kontakt telefoniczny:

  -        upomnienia i tytuły wykonawcze:+48 (91) 4805546, +48 (91) 4805719, +48 (91) 4805843, +48 (91) 4805845, +48 (91) 4805847, +48 (91) 4805846, +48 (91) 4805641, +48 (91) 4805593, +48 (91) 4805696, +48 (91) 4805559,+48 (91) 4805738,

  -        Rejestr Zastawów Skarbowych: +48 (91) 4805638, +48 (91) 4805632.

  Adres e-mail: sww-5.3us.szczecin@mf.gov.pl

  Adres pocztowy: ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin.

   

   

  Podstawa prawna:

  -        ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 z późn. zm.),

  -        ustawa z 16 listopada 2016 r. - przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 z późn. zm),

  -        rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego (Dz.U. poz. 419),

  -        rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U. poz. 448),

  -        rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. poz. 1919).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 25.04.2017 Data publikacji: 16.02.2017 12:22 Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2019 12:07
  Autor: Rafał Buńkiewicz Osoba publikująca: Anna Smolińska Osoba modyfikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska
  Rejestr zmian