Praktyki studenckie

  Praktyki studenckie

  Praktyki studenckie

  Zgodnie z art. 53 ust. 1 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy do pracodawcy. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą (Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie), według programu określonego w umowie.

  Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl.
  Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej są dostępne na stronie www.bip.kprm.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.02.2017 Data publikacji: 20.02.2017 11:21 Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2017 11:26
  Autor: Agnieszka Ciechan-Podolska Osoba publikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska Osoba modyfikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska