Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Urząd Celno-Skarbowy działa na podstawie:

  1) ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 508 ze zmianami);
  2) ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 ze zmianami);
  3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami);
  4) zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Rozw. i Fin. poz. 41);
  5) przepisów odrębnych;
  6) regulamin organizacyjny Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie.

  Naczelnik jest organem Krajowej Administracji Skarbowej.

  Naczelnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Celno-Skarbowego.

  W sprawach organizacyjno-finansowych obejmujących obsługę finansową i kadrową, zarządzanie majątkiem, remonty i inwestycje, zamówienia publiczne, obsługę informatyczną, obsługę prawną, audyt wewnętrzny, kontrolę zarządczą, komunikację, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, ochronę osób i mienia, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przeciwpożarową Izba Administracja Skarbowej, wraz z podległymi urzędami skarbowymi i Urzędem Celno-Skarbowym, tworzy jednostkę organizacyjną.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.03.2017 Data publikacji: 20.03.2017 15:19 Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2018 11:07
  Autor: Agnieszka Ciechan-Podolska Osoba publikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska Osoba modyfikująca: Maciej Koniuszewski
  Rejestr zmian