Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle. Symbol osoby niepełnosprawnej ruchowo - osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim, na niebieskim tle

  Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. nr 209 poz. 1243 z późn. zm.), Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:

  1) korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,

  2) usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.:

  • korzystanie z poczty elektronicznej,

  • przesyłanie faksów,

  • korzystanie ze strony internetowej danej instytucji

  3) świadczenia w postaci usług tłumacza:

  • polskiego języka migowego PJM,

  • systemu językowo-migowego SJM,

  • sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.

  Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Osoba uprawniona deklarująca potrzebę skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w Zachodniopomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Szczecinie proszona jest o zgłoszenie tego faktu za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres: sekretariat.zachodniopomorski.ucs@mf.gov.pl.

  Po dokonaniu zgłoszenia Izba Celna w Szczecinie zapewnieni obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.02.2017 Data publikacji: 20.02.2017 12:41 Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2018 13:06
  Autor: Małgorzata Rumińska Osoba publikująca: Małgorzata Rumińska Osoba modyfikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska