Numery kont bankowych

  Numery kont bankowych

  Numery kont bankowych

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych

  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta:

  Rodzaj wpłaty Numer konta
  • cło,
  • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
  • decyzje i postanowienia,
  • mandaty,
  • kary pieniężne,
  • kary porządkowe,
  • kary grzywny,
  • koszty postępowania,
  • opłaty za udostępnianie danych,
  • opłaty za udzielenie zezwoleń,
  • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
  • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  • podatek akcyzowy krajowy,
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • podatek akcyzowy z tytułu importu,
  • podatek od gier,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
  • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
  • należności za legalizacyjne znaki akcyzy

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  • opłata paliwowa

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
  • kaucje,
  • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
  • dopłata do gier hazardowych,
  • zaliczki na WIA i WIT.

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

   

  Konta bankowe dla dochodów niescentralizowanych

   

  Numery rachunków bankowych jednostki budżetowej oraz sum depozytowych z tytułu należności niescentralizowanych, m. in.: należności cywilno-prawnych, egzekucji, wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umów, sprzedaży towarów w wyniku likwidacji i egzekucji.

  Rodzaj wpłaty Numer konta
  • egzekucja,
  • dochody dotyczące funkcjonowania Izby Celnej w Szczecinie,
  • opłaty za wydanie kserokopii/wydruków,
  • należności cywilnoprawnych

  43 1010 1599 0026 4222 3100 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 43 1010 1599 0026 4222 3100 0000

  • zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym (§19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - Dz. U. z 2015 r. poz. 1542 t.j.).

  93 1010 1599 0026 4222 3000 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 93 1010 1599 0026 4222 3000 0000

   

  • opłaty pobierane od  osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej,
  • darowizny oraz zapisy od osób fizycznych i prawnych,
  • wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy: socjalnego i mieszkaniowego,
  • przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych, służących działalności socjalnej w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych

  63 1010 1599 0026 4218 9110 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 63 1010 1599 0026 4218 9110 0000

  • zabezpieczenia należytego wykonania umów,
  • wadium,
  • kwoty uzyskane ze sprzedaży towarów w wyniku likwidacji i egzekucji

  32 1010 1599 0026 4213 9120 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 32 1010 1599 0026 4213 9120 0000

  • opłata skarbowa
   Urząd Miasta Szczecin

  20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429


  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 16.02.2017 Data publikacji: 16.02.2017 08:33 Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2017 15:01
  Autor: Anna Smolińska Osoba publikująca: Anna Smolińska Osoba modyfikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska