Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym w Stargardzie możesz umówić się korzystając z jednego z dwóch możliwych sposobów:

  Urząd Skarbowy w Stargardzie przyjmuje umówionych klientów w:

  • poniedziałek w godzinach 8:00 - 18:00,
  • wtorek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00.

  Skargi i wnioski

  Interesantów w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Skarbowym w Stargardzie przyjmuje w siedzibie Urzędu, przy ul. Towarowej 15, pokój nr 123 (I piętro):
  Naczelnik Urzędu lub Zastępca Naczelnika – w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 16.00.
  Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia skarg i wniosków odbywają się w najbliższy dzień roboczy.

  Istnieje możliwość wcześniejszego uzgodnienia terminu spotkania telefonicznie lub osobiście, nr tel. 91 576 32 00, pokój 123 (I piętro).

  Skargi i wnioski pisemne można składać w Sekretariacie Urzędu Skarbowego w Stargardzie (pokój 122), przesyłać pocztą lub Elektroniczną Skrzynką Podawczą e-PUAP Urzędu.

  Petycje, skargi i wnioski obywateli oraz organizacji społecznych dotyczące w szczególności:

  1. zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
  2. naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także
  3. przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, zgłaszane do
  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin


  Skargi i wnioski dotyczące działania Urzędów Skarbowych województwa zachodniopomorskiego i Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przyjmowane są w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przy ul. Roosevelta 1,2, przez:

  1. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie i jego Zastępców w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub osobiście z pracownikiem sekretariatu Dyrektora nr tel. 91 4803602, pokój nr 102 (I piętro) lub na wniosek,
  2. Upoważnionych przedstawicieli Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

  •    w każdy poniedziałek w godz. : 7.00 – 16.00
  •    od wtorku do piątku w godz. : 7.00 - 15.00
  w pokoju nr 001 (parter), nr tel. 91 4803 718

  Skargi i wnioski pisemne należy składać w Kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (pokój 028), za pośrednictwem organu I instancji, przesyłać pocztą lub Elektroniczną Skrzynką Podawczą e-PUAP Izby.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.05.2015 Data publikacji: 20.05.2015 11:21 Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2024 09:11
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Maciej Koniuszewski
  Rejestr zmian