Akcyza

AKCYZA - BAZA WIEDZY (link otwiera nowe okno w serwisie Ministerstwa Finansów)
 

Z dniem 1 marca 2017 r. organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są : naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno – skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej.

W województwie zachodniopomorskim:

 • Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie
 • Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie

są właściwi do wykonywania zadań wynikających z ustawy o podatku akcyzowym w zakresie m.in.:

 • rejestracji podmiotów,
 • przyjmowania powiadomień pośredniczących podmiotów węglowych, gazowych, tytoniowych,
 • przyjmowania deklaracji podatkowych, w tym deklaracji podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych, 
 • wydawania zezwoleń na działalność w podatku akcyzowym,
 • przyjmowania zabezpieczeń akcyzowych,
 • znaków akcyzy.

__________________________________________________________________________________

Zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie obejmuje:

 • powiaty: choszczeński, goleniowski, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki,
 • miasta: Szczecin i Świnoujście

Zasięg działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie obejmuje:

 • powiaty: białogardzki, drawski, kołobrzeski, koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki,
 • miasto Koszalin

______________________________________________________________________________________

Urzędem skarbowym, na którego rachunek bankowy należy dokonywać wpłat kwot z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy i wpłat dziennych jest Urząd Skarbowy w Nowym Targu (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym), którego terytorialny zasięg w tym zakresie obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Złożenia deklaracji podatku akcyzowego oraz uzyskania elektronicznego potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego w państwie Unii Europejskiej można dokonać poprzez Platformę Usług Elektronicznych przez Internet:  https://puesc.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

Informujemy, że od 1 września 2022 roku obowiązuje tzw. „odmiejscowienie" usług, co oznacza, że dokumenty akcyzowe można złożyć w każdym urzędzie skarbowym w całej Polsce niezależnie od miejsca zamieszkania.

Najczęściej załatwiane sprawy

Podatek akcyzowy za sprowadzony samochód Podatek akcyzowy za sprowadzony samochód - puesc.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 30.03.2017 Data publikacji: 30.03.2017 13:47 Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2024 11:33
Autor: Maciej Koniuszewski Osoba publikująca: Maciej Koniuszewski Osoba modyfikująca: Maciej Koniuszewski