Opłata skarbowa

  Opłata skarbowa

  Opłata skarbowa

  Agencja Monetia obsługująca kasę Urzędu Skarbowego w Stargardzie obsługuje bezprowizyjnie wpłaty i wypłaty z tytułu podatków, natomiast pobiera prowizję od wpłat opłaty skarbowej oraz innych należności niepodatkowych i innych opłat uiszczanych w tej kasie.

  UWAGA!
  Opłatę skarbową można uiścić samodzielnie bez prowizji:
  - w kasie Urzędu Miejskiego w Stargardzie, ul. Czarnieckiego 17 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Stargardzie
    nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217,
  - PPH „DRUK" Jacek Łojko - punkt handlowy vis a vis siedziby Urzędu Skarbowego w Stargardzie przy ul. Towarowej 15.