Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Urząd Skarbowy prowadzi następujące ewidencje:

  • Ewidencja podatników i płatników - prowadzona w systemie informatycznym Poltax,
  • Ewidencja zobowiązanych - prowadzona w systemie informatycznym Egapoltax,
  • Rejestr podatników podatku od towarów i usług - prowadzony w systemie informatycznym Poltax,
  • Rejestr wydanych zaświadczeń,
  • Rejestr czynności cywilnoprawnych w systemie informatycznym Czynności Majątkowe,
  • Rejestry prowadzonych i załatwionych spraw,
  • Rejestr aktów notarialnych,
  • Rejestr zaewidencjonowanych kas fiskalnych,
  • Rejestr kontroli podatkowych,
  • Ewidencja mandatów.

  Podstawę oraz zasady prowadzenia przez Urząd Skarbowy rejestrów i ewidencji regulują następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zmianami),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 170),
  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zmianami),
  • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 742 ze zmianami),
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (Dz. Urz. MRiF poz. 43).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.05.2015 Data publikacji: 28.05.2015 12:50 Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2021 13:40
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim Osoba publikująca: Aneta Bernacka Osoba modyfikująca: Anna Raca
  Rejestr zmian