Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Skargi i wnioski

  Naczelnik oraz z-ca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białogardzie przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków:

  • w poniedziałki* w godz. 12.00 – 15.00 pok.101,
  • w godzinach późniejszych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu94 311-04-00.

  (jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjęcie skarg i wniosków po godzinach pracy Urzędu Skarbowego w Białogardzie odbywa się w najbliższy dzień roboczy, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).

  Zgłoszenia przyjmowane są również przez Kierownika Referatu Sekretariatu:

  • codziennie w godz. 8.00 – 14.00 pok. 119, lub
  • telefonicznie pod numerem telefonu 94 311-04-04.

  Skargi, wnioski oraz inforamcje sygnalne obywateli oraz organizacji społecznych dotyczące w szczególności:

  • zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
  • naruszenia praworządności lub interesantów skarżących, a także
  • przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, zgłaszane są do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, ul. Roosevelta 1,2 70-525 Szczecin.

  Skargi i wnioski dotyczące działania Urzędów Skarbowych województwa zachodniopomorskiego i Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przyjmuje:

  – Dyrektor i Zastępcy Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, po wcześniejszym uzgodneniu terminu z osobą wnosząca pod numerem tel. 91 48-03-602,

  – pracownicy komórki organizacyjnej właściwej do załatwienia skarg i wniosków w godzinach 8.00 do 15.00 oraz po godzinach pracy (dyżur) w każdy poniedziałek od godz. 15.00 do godz. 16.00.

  Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Skarbowej: 800-807-007.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.05.2015 Data publikacji: 19.05.2015 10:02 Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2019 10:04
  Autor: Naczelnik US w Białogardzie Osoba publikująca: Maciej Koniuszewski Osoba modyfikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska
  Rejestr zmian