Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle
  Symbol osoby niepełnosprawnej ruchowo - osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim, na niebieskim tle

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących                         

  Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zmianami) "osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych". Jednocześnie osoby uprawnione lub przybrane (art. 3 pkt 1 ww. ustawy) proszone są o przekazanie Urzędowi Skarbowemu w Białogardzie na adres poczty elektronicznej: us.bialogard@mf.gov.pl  lub innymi udostępnionymi kanałami komunikacyjnymi informacji dotyczących podatnika, takich jak imię, nazwisko, adres, NIP/PESEL, rodzaj sprawy do załatwienia oraz danych kontaktowych (numer telefonu/faxu lub adres poczty elektronicznej) umożliwiających niezwłoczne powiadomienie o wyznaczonym terminie spotkania.

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  W zakresie przyjmowania osób niepełnosprawnych Urząd Skarbowy w Białogardzie przyjął następujące rozwiązania:

  • zorganizowano i dokładnie oznaczono stanowisko informacyjne zajmujące się obsługą osób niepełnosprawnych (wszystkie sprawy osoby niepełnosprawnej są załatwiane w jednym miejscu bez konieczności poruszania się po całym urzędzie),
  • zorganizowano na parterze budynku pomieszczenie sanitarne przystosowane w pełni dla osób niepełnosprawnych.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 12:48 Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2019 10:06
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie Osoba publikująca: Maciej Koniuszewski Osoba modyfikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska
  Rejestr zmian