Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Drugim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie możesz umówić się korzystając z jednego z dwóch możliwych sposobów:

  Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie przyjmuje umówionych klientów w:

  • poniedziałek w godzinach 8:00 - 18:00,
  • wtorek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00.

  Przyjmowanie petycji, skarg i wniosków

  Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.       

  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań kompetencji adresata petycji.  

  W sprawach petycji, skarg i wniosków Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie lub jego Zastępcy przyjmują interesantów w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub osobiście z pracownikiem sekretariatu Naczelnika (pokój 203, tel. 91 88 23 232) tj.:

  •  w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:00,
  •  w każdy czwartek w godzinach od 13:00 do 15:00.

  W sytuacji gdy poniedziałek lub czwartek jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia petycji, skarg i wniosków odbywają się w najbliższym dniu roboczym.

  Petycje, skargi i wnioski obywateli oraz organizacji społecznych dotyczące, w szczególności:

  1. zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez urzędy skarbowe województwa zachodniopomorskiego i Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie albo przez ich pracowników,
  2. naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także
  3. przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, zgłaszane do
  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin


  przyjmowane są w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przy ul. Roosevelta 1,2, przez:

  1. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie i jego Zastępców w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub osobiście z pracownikiem sekretariatu Dyrektora nr tel. 91 4803602, pokój nr 102 (I piętro) lub na wniosek,
  2. Upoważnionych przedstawicieli Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

  •    w każdy poniedziałek w godz. : 7.00 – 16.00
  •    od wtorku do piątku w godz. : 7.00 - 15.00
  w pokoju nr 001 (parter), nr tel. 91 4803 718

  Petycje, skargi i wnioski pisemne należy składać w Kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (pokój 028), za pośrednictwem organu I instancji, przesyłać pocztą lub Elektroniczną Skrzynką Podawczą e-PUAP Izby.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.05.2015 Data publikacji: 20.05.2015 11:48 Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2024 09:15
  Autor: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Maciej Koniuszewski