Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle
  Symbol osoby niepełnosprawnej ruchowo - osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim, na niebieskim tle

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) "osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych". Jednocześnie osoby uprawnione lub przybrane (art. 3 pkt 1 ww. ustawy) proszone są o przekazanie Drugiemu Urzędowi Skarbowemu w Szczecinie na adres poczty elektronicznej: 2us.szczecin@mf.gov.pl lub innymi udostępnionymi kanałami komunikacyjnymi informacji dotyczących podatnika, takich jak imię, nazwisko, adres, NIP/PESEL, rodzaj sprawy do załatwienia oraz danych kontaktowych (numer telefonu/faxu lub adres poczty elektronicznej) umożliwiających niezwłoczne powiadomienie o wyznaczonym terminie spotkania.

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie wykonuje swoją działalność przy wykorzystaniu dwóch budynków, tj. przy ul. Felczaka 19 i ul. Odrowąża 1. Z obiektów tych usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano je do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

  ul. Felczaka 19 - Główny budynek Urzędu
  o    budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych na poziomie „0" i parteru, obsługi osób niepełnosprawnych dokonują osoby pracujące na salach obsługi klienta A i B, w razie konieczności pozostali pracownicy schodzą do sal obsługi klienta w celu obsługi osób niepełnosprawnych,
  o    informacje na temat załatwiania spraw w Urzędzie udzielane są przy stanowisku nr 8 na sali A lub pod numerem telefonu 91 88 23 294,
  o    wejście główne i przedsionek - znajduje się na poziomie „0", bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, dwuskrzydłowe otwierane na fotokomórkę,
  o    sale obsługi klienta - znajdują się na parterze budynku, drzwi do sal umożliwiają przejazd wózka inwalidzkiego,
  o    toaleta dla osób niepełnosprawnych - znajduje się na parterze między salami obsługi klienta,
  o    komunikacja - przemieszczenie z poziomu „0" do parteru umożliwia platforma schodowa do przewozu wózka inwalidzkiego, platforma obsługiwana jest przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników ochrony oraz pracowników urzędu, osoba niepełnosprawna ma możliwość wezwania pracownika za pomocą dzwonka, który umieszczony jest wewnątrz budynku przy platformie na wysokości około jednego metra od podłogi;

  ul. Odrowąża 1 - III piętro budynku  (Gmach Urzędu Miasta Szczecin) – Referaty Spraw Wierzycielskich i Dział Egzekucji Administracyjnej Urzędu;
  o    budynek przystosowany do przemieszczenia się osoby niepełnosprawnej z poziomu „0" na wyższe kondygnacje,
  o    wejście i przedsionek - podjazd do drzwi wejściowych, drzwi dwuskrzydłowe, szerokość drzwi umożliwia przejazd wózka inwalidzkiego,
  o    komunikacja - przemieszczenie z poziomu „0" do parteru umożliwia platforma schodowa do przewozu wózka inwalidzkiego, platforma obsługiwana jest przez przeszkolonego w tym zakresie pracownika ochrony, przemieszczenie z parteru budynku do III piętra budynku umożliwia winda towarowo-osobowa.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 12:58 Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2018 11:53
  Autor: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska
  Rejestr zmian