«Powrót

Obowiązek kas rejestrujących w myjniach samochodowych

Obowiązek kas rejestrujących w myjniach samochodowych

Obowiązek kas rejestrujących w myjniach samochodowych

Podatnicy, którzy prowadzą działalność w branży myjni samochodowych mają obowiązek od 1 lutego 2023 roku zainstalować urządzenia fiskalne i prowadzić ewidencję sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.  

Dotyczy to mycia, czyszczenia samochodów i innych podobnych usług, w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta.
Uprzednio termin ten był wyznaczony na 1 października 2022 r. Zmiana terminu wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ministerstwo Finansów na bieżąco monitorowało branżę producentów kas rejestrujących w zakresie zapewnienia dostępności urządzeń do automatycznej sprzedaży właściwych do stosowania w branży myjni samochodowych, a także analizowało sygnalizowane przez podatników zobowiązanych do zainstalowania takich urządzeń problemy z nabyciem oraz montażem tych urządzeń.

Kasy fiskalne na myjniach bezobsługowych nie muszą posiadać drukarki ani nie muszą wydawać paragonu papierowego. Możliwe jest więc zastosowanie e-paragonu lub faktury w postaci elektronicznej. Warunkiem jest wyświetlanie klientowi do wglądu wszystkich standardowych pozycji paragonowych przez minimum 30 sekund lub do czasu rozpoczęcia kolejnej sprzedaży.