Regulamin organizacyjny

  Regulamin organizacyjny

  Regulamin organizacyjny

  Urzędem Skarbowym kieruje naczelnik, który jest powoływany i odwoływany z tej funkcji przez Ministra Finansów. Zarządza on pracą urzędu za pośrednictwem zastępcy (zastępców) naczelnika oraz kierowników komórek organizacyjnych. Zastępcę naczelnika powołuje i odwołuje dyrektor izby administracji skarbowej na wniosek naczelnika urzędu. Kierownicy komórek organizacyjnych kierują ich pracami na podstawie przyznanych uprawnień, w ramach kompetencji nadanych poszczególnym pionom organizacyjnym urzędu skarbowego.
  Szczegółowe kompetencje przypisane do określonych funkcji znajdujących się w strukturze organizacyjnej urzędu skarbowego określa regulamin organizacyjny.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 10:28 Data ostatniej modyfikacji: 18.02.2020 11:16
  Autor: Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Anna Raca
  Rejestr zmian