Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  UWAGA: od 1 stycznia 2020 r. wpłaty podatków PIT, CIT i VAT tylko na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy).

  Więcej informacji na temat mikrorachunku podatkowego znajdziesz na stronie podatki.gov.pl.

  Swój mikrorachunek sprawdzisz w generatorze na stronie podatki.gov.pl

  ______________________________________________________________________________________

  Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

  39 1010 0071 2223 3271 4200 0000

  Zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa); podatek od czynności cywilnoprawnych; podatek od spadków i darowizn (KP PCC SD):

  55 1010 0055 0203 2710 0007 0000

  Nr rachunku depozytowego dla wpłat kaucji gwarancyjnej - rachunek jest prowadzony w NBP O/O Szczecin i jest oprocentowany:

  98 1010 1599 0056 0113 9120 0000

  Nr rachunku bankowego dla wpłat opłaty skarbowej - rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin: Bank PKO BP:

  20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

  Nr rachunku bankowego do przeprowadzania rozliczeń środków pieniężnych uzyskiwanych w postępowaniu egzekucyjnym NBP O/O Szczecin:

  93 1010 1599 0056 0113 9130 0000

  Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa (MANDATY):

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa (MANDAT-JNG):

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

  ***

  W płatnościach transgranicznych należy posługiwać się międzynarodowym identyfikatorem rachunku bankowego IBAN oraz międzynarodowym identyfikatorem banku BIC. Nr rachunku bankowego w formacie IBAN składa się z 2 literowego kodu Polski PL oraz następującego po nim numeru rachunku w standardzie NRB. Kod BIC Narodowego Banku Polskiego ma postać NBPLPLPW.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 12:55 Data ostatniej modyfikacji: 02.01.2020 12:04
  Autor: Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Anna Raca
  Rejestr zmian