Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle
  Symbol osoby niepełnosprawnej ruchowo - osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim, na niebieskim tle

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących                         

  Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zmianami) „osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych". Jednocześnie osoby uprawnione lub przybrane (art. 3 pkt 1 ww. ustawy) proszone są o przekazanie Urzędowi Skarbowemu w Choszcznie na adres poczty elektronicznej: us.choszczno@mf.gov.pl lub innymi udostępnionymi kanałami komunikacyjnymi informacji dotyczących podatnika, takich jak imię, nazwisko, adres, NIP/PESEL, rodzaj sprawy do załatwienia oraz danych kontaktowych (numer telefonu/faxu lub adres poczty elektronicznej) umożliwiających niezwłoczne powiadomienie o wyznaczonym terminie spotkania.

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  W zakresie obsługi osób niepełnosprawnych wprowadzono następujące udogodnienia:

  • przed budynkiem Urzędu: 1) wydzielono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych; 2) znajduje się podjazd (pochylnia) ułatwiający osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim wejście (wjazd) do gmachu urzędu,
  • przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się dzwonek, w celu wezwania pracownika ochrony,
  • zmodernizowano wejście i hol tutejszego Urzędu poprzez dobudowanie wiatrołapu z zastosowaniem szerokich przesuwnych drzwi,
  • szerokość korytarzy zapewnia dogodne warunki komunikacyjne osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
  • pracownicy ochrony dysponują systemem monitoringu okolic wejścia do gmachu, w przypadku zaobserwowania osoby z ograniczonymi możliwościami poruszania się, mają za zadanie udzielić jej niezbędnej pomocy,
  • urzędnicy pracujący na piętrze obsługują podatników - w przypadku zaistnienia takiej potrzeby - na parterze gmachu,
  • w części parterowej budynku mieści się pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.us.choszczno@mf.gov.pl
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 14:44 Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2018 10:45
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Choszcznie Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska
  Rejestr zmian