Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Skargi i wnioski

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Choszcznie przyjmuje interesantów w sprawach funkcjonowania urzędu oraz skarg i wniosków dotyczących działania Urzędu Skarbowego w Choszcznie w każdy poniedziałek w godz. 8.00-16.00, pokój nr 115 (I piętro), a w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki codziennie w godzinach pracy Urzędu.
  Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia skarg i wniosków odbywają się w najbliższy dzień roboczy.
  Istnieje możliwość ustalenia terminu spotkania drogą telefoniczną pod nr 95 7658051
  Skargi i wnioski pisemne można składać w sekretariacie Urzędu Skarbowego w Choszcznie (pokój 116), przesyłać pocztą lub Elektroniczną Skrzynką Podawczą e-PUAP Urzędu.

  Pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania urzędu można przesyłać na adres poczty elektronicznej Urzędu: us3203@zp.mofnet.gov.pl.

  Petycje, skargi i wnioski obywateli oraz organizacji społecznych dotyczące w szczególności:

  1. zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
  2. naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także
  3. przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, zgłaszane do
  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin


  Skargi i wnioski dotyczące działania Urzędów Skarbowych województwa zachodniopomorskiego i Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przyjmowane są w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przy ul. Roosevelta 1,2, przez:

  1. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub osobiście z pracownikiem sekretariatu Dyrektora nr tel. 91 4803602, pokój nr 102 (I piętro) lub na wniosek,
  2. Upoważnionych przedstawicieli Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie
   •    w każdy poniedziałek w godz. : 7.00 – 16.00
   •    od wtorku do piątku w godz. : 7.00 - 15.00
   w pokoju nr 001 (parter), nr tel. 91 4803 718
    

  Skargi i wnioski pisemne należy składać w Kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (pokój 028), za pośrednictwem organu I instancji, przesyłać pocztą lub Elektroniczną Skrzynką Podawczą e-PUAP Izby.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.05.2015 Data publikacji: 19.05.2015 12:26 Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2017 12:33
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Choszcznie Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Anna Raca
  Rejestr zmian