Telefony

  Telefony

  Telefony

  Krajowa Informacja Skarbowa - tu można uzyskać wszelkie informacje podatkowe i celne:
  tel. 801-055-055 (z tel. stacjonarnego) lub 22-33-00-330 (z dowolnego telefonu)

  Zadaj pytanie on-line ekspertowi Krajowej Informacji Skarbowej (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

   

  ZAGADNIENIE / SPRAWA NR TELEFONU* NR TELEFONU** NR TELEFONU**
  CENTRALA +48 95 71-74-300    
  SEKRETARIAT +48 95 71-74-360    
  FAX +48 95 71-74-361    
  OBSŁUGA BEZPOŚREŚREDNIA, REJESTRACJA PODATKOWA ORAZ CZYNNOSCI SPRAWDZAJĄCE:
    ZAŚWIADCZENIA +48 95 71-74-362    
    KASY FISKALNE +48 95 71-74-363    
    REJESTRACJA PODATKOWA +48 95 71-74-366    
    PODATEK PIT +48 95 71-74-367    
    PODATEK CIT +48 95 71-74-368    
    PODATEK VAT +48 95 71-74-369    
    PODATEK PCC +48 95 71-74-368    
    SPADKI, DAROWIZNY +48 95 71-74-370    
    POTWIERDZANIE PROFILI ZAUFANYCH ePUAP +48 95 71-74-364    
    e-Deklaracje +48 95 71-74-365    
  POSTĘPOWANIA PODATKOWE:      
    PODATEK PIT, CIT +48 95 71-74-371    
    PODATEK VAT +48 95 71-74-372    
    PODATEK PCC, SPADKI I DAROWIZNY +48 95 71-74-370    
  SPRAWY WIERZYCIELSKIE:      
    RATY, ODROCZENIA, UMORZENIA +48 95 71-74-373    
    UPOMNIENIA +48 95 71-74-373    
    HIPOTEKI +48 95 71-74-373    
    ZASTAWY SKARBOWE +48 95 71-74-373    
  EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA +48 95 71-74-374    
  RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA VAT +48 95 71-74-375    
  RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA PIT, CIT, PCC, SPADKI I DAROWIZNY +48 95 71-74-376    
  KONTROLA PODATKOWA +48 95 71-74-377    
  SPRAWY KARNE SKARBOWE +48 95 71-74-378    
  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE + 48 95 71-74-379    

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.05.2015 Data publikacji: 18.05.2015 12:52 Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2019 11:03
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Choszcznie Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Anna Raca
  Rejestr zmian