Regulamin organizacyjny

  Regulamin organizacyjny

  Regulamin organizacyjny

  Organizacja urzędu skarbowego została określona regulaminem nadanym przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie na podstawie Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz.Urz. Min. Rozw. i Fin. poz. 41 z 2017 r.).

  Na czele urzędu skarbowego stoi naczelnik powoływany i odwoływany z tej funkcji przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Kieruje on pracą urzędu za pośrednictwem Zastępców, których powołuje i odwołuje dyrektor izby administracji skarbowej na wniosek naczelnika urzędu. 

  Szczegółowe kompetencje przypisane do określonych funkcji znajdujących się w strukturze organizacyjnej urzędu skarbowego określa regulamin organizacyjny.

  Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Wałczu

  Schemat organizacyjny Urzędu Skarbowego w Wałczu

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 10:19 Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2022 12:43
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałczu Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Sebastian Osiński
  Rejestr zmian