Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle
  Symbol osoby niepełnosprawnej ruchowo - osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim, na niebieskim tle

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących                       

  Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zmianami) "osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych". Jednocześnie osoby uprawnione lub przybrane (art. 3 pkt 1 ww. ustawy) proszone są o przekazanie Trzeciemu Urzędowi Skarbowemu w Szczecinie na adres poczty elektronicznej: 3us.szczecin@mf.gov.pl  lub innymi udostępnionymi kanałami komunikacyjnymi informacji dotyczących podatnika, takich jak imię, nazwisko, adres, NIP/PESEL, rodzaj sprawy do załatwienia oraz danych kontaktowych (numer telefonu/faxu lub adres poczty elektronicznej) umożliwiających niezwłoczne powiadomienie o wyznaczonym terminie spotkania.

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo, w następujący sposób:

  • Przy wejściu do budynku Urzędu znajduje się podjazd dla wózków. 
  • Parter budynku przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych - na salę obsługi podatników prowadzą szerokie, automatycznie rozsuwane drzwi (brak progów i innych barier utrudniających poruszanie się).
  • Pokój nr 12 (parter) przeznaczony jest do obsługi osób niepełnosprawnych we wszystkich sprawach z zakresu działania Naczelnika Urzędu.
  • Na parterze budynku znajduje się również toaleta przystosowana specjalnie dla osób niepełnosprawnych.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 13:06 Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2018 12:02
  Autor: Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska
  Rejestr zmian