Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Skargi i wnioski

  Interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie przyjmuje:              
  Naczelnik Urzędu lub  Zastępcy Naczelnika  - czwartek, od 13:00 do 15:00;
  – Kierownik Sekretariatu lub wyznaczony pracownik:

  • poniedziałek, od 8.00 do 16.00,

     Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia petycji,  skarg i wniosków po godzinach pracy Urzędu odbywają się w najbliższy dzień roboczy.

  • wtorek –  piątek, od 8.00 do 14.00.

  Istnieje możliwość wcześniejszego uzgodnienia terminu spotkania, telefonicznie lub osobiście, nr tel. 91 81 03 437, pokój nr 102 (I piętro).

  Petycja, skargi i wnioski obywateli oraz organizacji społecznych dotyczące w szczególności:

  1. zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
  2. naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także
  3. przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, zgłaszane do
  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin

  Skargi i wnioski dotyczące działania Urzędów Skarbowych województwa zachodniopomorskiego i Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przyjmowane są w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przy ul. Roosevelta 1,2, przez:
  1. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie i jego Zastępców w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub osobiście z pracownikiem sekretariatu Dyrektora nr tel. 91 4803602, pokój nr 102 (I piętro) lub na wniosek,
  2. Upoważnionych przedstawicieli Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

  •    w każdy poniedziałek w godz. : 7.00 – 16.00
  •    od wtorku do piątku w godz. : 7.00 - 15.00
  w pokoju nr 001 (parter), nr tel. 91 4803 718

  Skargi i wnioski pisemne należy składać w Kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (pokój 028), za pośrednictwem organu I instancji, przesyłać pocztą lub Elektroniczną Skrzynką Podawczą e-PUAP Izby.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.05.2015 Data publikacji: 20.05.2015 11:56 Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2017 10:57
  Autor: Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Anna Raca
  Rejestr zmian