Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Skargi i wnioski

  I. Skargi i wnioski składane ustnie do protokołu, przyjmowane są w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 2 przez Naczelnika Urzędu Skarbowego lub jego zastępcę w dni pracy urzędu od godz. 9.00 do godz. 12.00 lub w innych godzinach uzgodnionych telefonicznie nr tel. 953551900 albo osobiście w sekretariacie (pokój 209, II piętro), w tym również po godzinach pracy urzędu, od godz. 15.00 do 17.00.
  II. Skargi i wnioski w formie pisemnej należy składać:
  w kancelarii Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu w pok. 11 lub na Sali Obsługi Klienta w pok. Nr 7, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej (us.kolobrzeg@mf.gov.pl) oraz faksu pod nr (94) 3524838.

  III. Petycje, skargi i wnioski obywateli oraz organizacji społecznych dotyczące w szczególności:

  - zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,

  - naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także

  - przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, zgłaszane do

  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin


  IV. Skargi i wnioski dotyczące działania Urzędów Skarbowych województwa zachodniopomorskiego i Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przyjmowane są w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przy ul. Roosevelta 1,2, przez:

  1. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie i jego Zatępców w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub osobiście z pracownikiem sekretariatu Dyrektora nr tel. 91 4803602, pokój nr 102 (I piętro) lub na wniosek,
  2. Upoważnionych przedstawicieli Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

  •    w każdy poniedziałek w godz. : 7.00 – 16.00
  •    od wtorku do piątku w godz. : 7.00 - 15.00
  w pokoju nr 001 (parter), nr tel. 91 4803 718

  Skargi i wnioski pisemne należy składać w Kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (pokój 028), za pośrednictwem organu I instancji, przesyłać pocztą lub Elektroniczną Skrzynką Podawczą e-PUAP Izby.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.05.2015 Data publikacji: 20.05.2015 10:26 Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2020 08:29
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Anna Raca
  Rejestr zmian