Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle
  Symbol osoby niepełnosprawnej ruchowo - osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim, na niebieskim tle

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących                   

  Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zmianami) "osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych". Jednocześnie osoby uprawnione lub przybrane (art. 3 pkt 1 ww. ustawy) proszone są o przekazanie Urzędowi Skarbowemu w Kołobrzegu na adres poczty elektronicznej: us.kolobrzeg@mf.gov.pl  lub innymi udostępnionymi kanałami komunikacyjnymi informacji dotyczących podatnika, takich jak imię, nazwisko, adres, NIP/PESEL, rodzaj sprawy do załatwienia oraz danych kontaktowych (numer telefonu/faxu lub adres poczty elektronicznej) umożliwiających niezwłoczne powiadomienie o wyznaczonym terminie spotkania.

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  Przyjęte w Urzędzie Skarbowym w Kołobrzegu rozwiązania dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych:

  • wejście do budynku wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  • poruszanie się po poszczególnych piętrach budynku umożliwia winda,
  • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na sali obsługi klienta we wskazanym miejscu, przez pracownika Urzędu Skarbowego właściwego do załatwienia sprawy (stanowiska obsługi klienta nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 11:30 Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2018 11:14
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska
  Rejestr zmian