Regulamin organizacyjny

  Regulamin organizacyjny

  Regulamin organizacyjny

  Urzędem Skarbowym kieruje naczelnik, który jest powoływany i odwoływany z tej funkcji przez Ministra Finansów. Zarządza on pracą urzędu za pośrednictwem zastępcy (zastępców) naczelnika oraz kierowników komórek organizacyjnych. Zastępcę naczelnika powołuje i odwołuje dyrektor izby administracji skarbowej na wniosek naczelnika urzędu. Kierownicy komórek organizacyjnych kierują ich pracami na podstawie przyznanych uprawnień, w ramach kompetencji nadanych poszczególnym pionom organizacyjnym urzędu skarbowego.
  Szczegółowe kompetencje przypisane do określonych funkcji znajdujących się w strukturze organizacyjnej urzędu skarbowego określa regulamin organizacyjny.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.05.2015 Data publikacji: 11.05.2015 12:27 Data ostatniej modyfikacji: 20.07.2020 09:50
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska
  Rejestr zmian