Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Skargi i wnioski

  Skargi i wnioski dotyczące działania Urzędu Skarbowego w Szczecinku przyjmowane są w siedzibie Urzędu przy ul. Mickiewicza 13-14 przez:
  Naczelnika Urzędu Skarbowego w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub osobiście z pracownikiem sekretariatu nr tel. 94 37 14 680, pok. nr 12

  • od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-15:00 w pok. nr 12
  • w każdy poniedziałek w godz.: 15:00-16:00 w pok. nr 12

  Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, dyżur po godzinach pracy urzędu odbywa się w najbliższy dzień roboczy.
  Skargi i wnioski pisemne należy składać w sekretariacie Urzędu Skarbowego pok. nr 12

  Petycje, skargi i wnioski obywateli oraz organizacji społecznych dotyczące w szczególności:

  1. zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
  2. naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także
  3. przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, zgłaszane do
  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin


  Skargi i wnioski dotyczące działania Urzędów Skarbowych województwa zachodniopomorskiego i Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przyjmowane są w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przy ul. Roosevelta 1,2, przez:

  1. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie i jego Zastępców w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub osobiście z pracownikiem sekretariatu Dyrektora nr tel. 91 4803602, pokój nr 102 (I piętro) lub na wniosek,
  2. Upoważnionych przedstawicieli Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

  •    w każdy poniedziałek w godz. : 7.00 – 16.00
  •    od wtorku do piątku w godz. : 7.00 - 15.00
  w pokoju nr 001 (parter), nr tel. 91 4803 718

  Skargi i wnioski pisemne należy składać w Kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (pokój 028), za pośrednictwem organu I instancji, przesyłać pocztą lub Elektroniczną Skrzynką Podawczą e-PUAP Izby.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.05.2015 Data publikacji: 20.05.2015 12:03 Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2017 10:38
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczecinku Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Anna Raca
  Rejestr zmian