Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym w Świnoujściu możesz umówić się korzystając z jednego z dwóch możliwych sposobów:

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru). Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Urząd Skarbowy w Świnoujściu przyjmuje umówionych klientów w:

  • poniedziałek w godzinach 8:00 - 18:00,
  • wtorek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00.

  Skargi i wnioski

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świnoujściu przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków:
  w poniedziałki w  godz. 7.00 – 15.00 pok. 129, w godzinach późniejszych  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (91) 3220257.
  (w przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia  skarg i wniosków po godzinach pracy Urzędu odbywają się w najbliższy dzień roboczy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu)

  Skargi i wnioski można również składać:
  - w Wieloosobowym Stanowisku Sekretariatu:
    od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00  pok. 107,
  - w Biurze Obsługi Podatnika:
    w poniedziałki w godz. 15.00 – 18.00.

  Skargi i wnioski obywateli oraz organizacji społecznych dotyczące w szczególności:

  1. zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
  2. naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także
  3. przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, zgłaszane do
  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin


  Skargi i wnioski dotyczące działania Urzędów Skarbowych województwa zachodniopomorskiego i Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przyjmowane są w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przy ul. Roosevelta 1,2, przez:

  1. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie i jego Zastępców w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub osobiście z pracownikiem sekretariatu Dyrektora nr tel. 91 4803602, pokój nr 102 (I piętro) lub na wniosek,
  2. Upoważnionych przedstawicieli Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

  •    w każdy poniedziałek w godz. : 7.00 – 16.00
  •    od wtorku do piątku w godz. : 7.00 - 15.00
  w pokoju nr 001 (parter), nr tel. 91 48 03 718

  Skargi i wnioski pisemne należy składać w Kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (pokój 028), za pośrednictwem organu I instancji, przesyłać pocztą lub Elektroniczną Skrzynką Podawczą e-PUAP Izby.

  Skargi i wnioski nie są przyjmowane telefonicznie.
  W skardze lub wniosku należy zamieścić imię i nazwisko i adres. Brak tych elementów skutkuje pozostawieniem skargi lub wniosku bez rozpatrywania.  

  Petycje
  1. Podstawa prawna: : ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
  2. Przedmiot petycji:
  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego  lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
  3. Petycję można złożyć w następujący sposób:
  - przesłać listownie,  
  - przesłać faksem,
  - przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług
    administracji publicznej ePUAP,
  - złożyć w formie pisemnej bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym w Świnoujściu w godzinach pracy urzędu.
  Petycji nie można złożyć telefonicznie

  Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.05.2015 Data publikacji: 20.05.2015 12:11 Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2021 12:51
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świnoujściu Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Anna Raca
  Rejestr zmian