Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Skargi i wnioski  można składać w Urzędzie Skarbowym w Gryfinie na kilka sposobów:
   - wnieść na piśmie, przesyłając na adres Urząd Skarbowy w Gryfinie,  ul. Szczecińska 24, 74-100 Gryfino
   - złożyć osobiście w sali obsługi interesanta (pok. 007) lub w sekretariacie Naczelnika (pok. 202)
   - przesłać faksem pod  nr 91 40 45 158
   - przesłać pocztą elektroniczną na adres us3207@zp.mofnet.gov.pl

    Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00 przez Naczelnika Urzędu lub upoważnionych przedstawicieli Naczelnika, lub w innym terminie uzgodnionym osobiście lub telefonicznie z pracownikiem sekretariatu Naczelnika pod nr  tel. 91 41 95 152.
    Uwaga: jeżeli  poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia skarg i wniosków odbywają się w najbliższy dzień roboczy.

   Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania wnoszącego skargę lub wniosek.
   Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.Nr5, poz.46), skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

  Petycja, skargi i wnioski obywateli oraz organizacji społecznych dotyczące w szczególności:

  1. zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
  2. naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także
  3. przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, zgłaszane do
  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin

  Skargi i wnioski dotyczące działania Urzędów Skarbowych województwa zachodniopomorskiego i Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przyjmowane są w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przy ul. Roosevelta 1,2, przez:
  1. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie i jego Zastępców w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub osobiście z pracownikiem sekretariatu Dyrektora nr tel. 91 4803602, pokój nr 102 (I piętro) lub na wniosek,
  2. Upoważnionych przedstawicieli Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

  •    w każdy poniedziałek w godz. : 7.00 – 16.00
  •    od wtorku do piątku w godz. : 7.00 - 15.00
  w pokoju nr 001 (parter), nr tel. 91 4803 718

  Skargi i wnioski pisemne należy składać w Kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (pokój 028), za pośrednictwem organu I instancji, przesyłać pocztą lub Elektroniczną Skrzynką Podawczą e-PUAP Izby.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.05.2015 Data publikacji: 19.05.2015 12:50 Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2017 12:12
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Anna Raca
  Rejestr zmian