Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym w Drawsku Pomorskim możesz umówić się korzystając z jednego z dwóch możliwych sposobów:

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru). Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim przyjmuje umówionych klientów w:

  • poniedziałek w godzinach 8:00 - 18:00,
  • wtorek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00.

  Skargi i wnioski

  Skargi i wnioski od obywateli w Urzędzie Skarbowym w Drawsku Pomorskim przyjmowane są w siedzibie Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim przy ul. Piłsudskiego 35-37 przez:

  1. Naczelnika Urzędu lub jego zastępcę w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub osobiście z pracownikiem sekretariatu Naczelnika pod numerem telefonu 94 36 36 361, pokój nr 126 (I piętro) lub na wniosek

  2. upoważnionego pracownika - Kierownika Referatu Wsparcia: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 w pok. 124 lub telefonicznie pod numerem telefonu 94 36 36 360,

  3. dodatkowo przez Naczelnika Urzędu lub jego zastępcę po godzinach pracy w każdy poniedziałek od godz. 15:00 do 16:00 po telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu z pracownikiem sekretariatu pod numerem telefonu 94 36 36 361, pokój nr 126 (I piętro). W przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia skarg i wniosków po godzinach pracy Urzędu odbywają się w najbliższy dzień roboczy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).
  Skargi i wnioski pisemne należy składać w Kancelarii Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim (pokój 025), przesyłać pocztą na adres Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 35-37, 78-500 Drawsko Pomorskie, przesyłać pocztą elektroniczną na adres: us.drawsko.pomorskie@mf.gov.pl lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą e-PUAP Urzędu (z podaniem adresu zamieszkania wnoszącego skargę lub wniosek).

  Petycje, skargi i wnioski obywateli oraz organizacji społecznych dotyczące w szczególności:

  1. zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
  2. naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także
  3. przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, zgłaszane do
  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin


  Skargi i wnioski dotyczące działania Urzędów Skarbowych województwa zachodniopomorskiego i Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przyjmowane są w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przy ul. Roosevelta 1,2, przez:

  1. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie i jego Zastępców w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub osobiście z pracownikiem sekretariatu Dyrektora nr tel. 91 4803602, pokój nr 102 (I piętro) lub na wniosek,
  2. Upoważnionych przedstawicieli Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie
   •    w każdy poniedziałek w godz. : 7.00 – 16.00
   •    od wtorku do piątku w godz. : 7.00 - 15.00
   w pokoju nr 001 (parter), nr tel. 91 4803 718
    

  Skargi i wnioski pisemne należy składać w Kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (pokój 028), za pośrednictwem organu I instancji, przesyłać pocztą lub Elektroniczną Skrzynką Podawczą e-PUAP Izby.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.05.2015 Data publikacji: 19.05.2015 12:34 Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2021 12:18
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Anna Raca
  Rejestr zmian