Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Skargi i wnioski

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków:
  · w poniedziałki* w godz. 14.00 – 16.00 pok.212
  · w czwartki* w godz. 8.00 – 10.00 pok 212,
  · w godzinach późniejszych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 94 34 77 608.
  (* w przypadku gdy poniedziałek lub czwartek jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia skarg i wniosków po godzinach pracy Urzędu odbywają się w najbliższy dzień roboczy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu)

   Zgłoszenia przyjmowane są również przez Koordynatora Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy Sekretariat:
  ·         codziennie w godz. 8.00 – 14.00 pok. 220
  ·         telefonicznie pod numerem telefonu 94 34 77 666.

  Petycje, skargi i wnioski obywateli oraz organizacji społecznych dotyczące w szczególności:

  1. zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
  2. naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także
  3. przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, zgłaszane do
  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin


  Skargi i wnioski dotyczące działania Urzędów Skarbowych województwa zachodniopomorskiego i Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przyjmowane są w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przy ul. Roosevelta 1,2, przez:

  1. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie i jego Zastępców w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub osobiście z pracownikiem sekretariatu Dyrektora nr tel. 91 4803602, pokój nr 102 (I piętro) lub na wniosek,
  2. Upoważnionych przedstawicieli Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

  •    w każdy poniedziałek w godz. : 7.00 – 16.00
  •    od wtorku do piątku w godz. : 7.00 - 15.00
  w pokoju nr 001 (parter), nr tel. 91 4803 718

  Skargi i wnioski pisemne należy składać w Kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (pokój 028), za pośrednictwem organu I instancji, przesyłać pocztą lub Elektroniczną Skrzynką Podawczą e-PUAP Izby.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.05.2015 Data publikacji: 20.05.2015 10:47 Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2017 11:23
  Autor: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Anna Raca
  Rejestr zmian