«Powrót

Załóż profil zaufany przez Internet

Załóż profil zaufany przez Internet

Załóż profil zaufany przez Internet

Profil zaufany możesz założyć bez wychodzenia z domu, jeśli masz:

  • konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (ich listę znajdziesz na stronie profilu zaufanego),
  • kwalifikowany podpis elektroniczny,
  • nowy dowód osobisty z warstwą elektoniczną oraz czytnik umożliwiający podłączenie go do komputera.

Szczegółowe informacje dotyczący mozliwości założenia profilu zaufanego przez Internet, dostepnę są w serwisie gov.pl w zakładce "Usługi dla obywatela" w częsci "Profil zaufany"  Załóż profil zaufany (link otwiera nowe okno).