Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle
  Symbol osoby niepełnosprawnej ruchowo - osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim, na niebieskim tle

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących                       

  Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zmianami) "osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych". Jednocześnie osoby uprawnione lub przybrane (art. 3 pkt 1 ww. ustawy) proszone są o przekazanie Urzędowi Skarbowemu w Pyrzycach na adres poczty elektronicznej: us.pyrzyce@mf.gov.pl  lub innymi udostępnionymi kanałami komunikacyjnymi informacji dotyczących podatnika, takich jak imię, nazwisko, adres, NIP/PESEL, rodzaj sprawy do załatwienia oraz danych kontaktowych (numer telefonu/faxu lub adres poczty elektronicznej) umożliwiających niezwłoczne powiadomienie o wyznaczonym terminie spotkania.

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  Budynek Urzędu Skarbowego w Pyrzycach posiada dwa wejścia, które  wyposażone są  w podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy ochrony  urzędu  na  bieżąco  monitorują  wejścia do budynku w celu udzielenia pomocy.

  Sala Obsługi Klienta  znajduje się na parterze budynku i tam załatwiane są wszystkie sprawy urzędowe. Ze względu na fakt, że budynek urzędu nie posiada windy i schodów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, urzędnicy  pracujący na wyższych piętrach obsługują podatników - w przypadku zaistnienia takiej potrzeby - na parterze gmachu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 12:15 Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2018 11:45
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pyrzycach Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska
  Rejestr zmian