Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle
  Symbol osoby niepełnosprawnej ruchowo - osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim, na niebieskim tle

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących                

  Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zmianami) "osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych". Jednocześnie osoby uprawnione lub przybrane (art. 3 pkt 1 ww. ustawy) proszone są o przekazanie Urzędowi Skarbowemu w Kamieniu Pomorskim na adres poczty elektronicznej: us.kamien.pomorski@mf.gov.pl  lub innymi udostępnionymi kanałami komunikacyjnymi informacji dotyczących podatnika, takich jak imię, nazwisko, adres, NIP/PESEL, rodzaj sprawy do załatwienia oraz danych kontaktowych (numer telefonu/faxu lub adres poczty elektronicznej) umożliwiających niezwłoczne powiadomienie o wyznaczonym terminie spotkania.

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  Od strony technicznej budynek Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim nie jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych - brak jest podjazdów lub innych rozwiązań w tym zakresie. W miarę posiadanych środków finansowych, podjęte zostaną działania mające na celu rozwiązanie omawianego problemu.

  W ramach udogodnień w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych wydzielone zostało miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  Przyjętym rozwiązaniem na dzień dzisiejszy jest indywidualne podejście pracownika Urzędu do osoby niepełnosprawnej potrzebującej pomocy drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną np. przesłanie druku zeznania rocznego.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 11:24 Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2018 11:08
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska
  Rejestr zmian