«Powrót

Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle
Symbol osoby niepełnosprawnej ruchowo - osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim, na niebieskim tle

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących               

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zmianami) "osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych". Jednocześnie osoby uprawnione lub przybrane (art. 3 pkt 1 ww. ustawy) proszone są o przekazanie Urzędowi Skarbowemu w Wałczu na adres poczty elektronicznej: us.walcz@mf.gov.pl  lub innymi udostępnionymi kanałami komunikacyjnymi informacji dotyczących podatnika, takich jak imię, nazwisko, adres, NIP/PESEL, rodzaj sprawy do załatwienia oraz danych kontaktowych (numer telefonu/faxu lub adres poczty elektronicznej) umożliwiających niezwłoczne powiadomienie o wyznaczonym terminie spotkania.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Wałczu:

  • do budynku „B" w którym mieści się sala obsługi interesanta wykonane zostały podjazdy,
  • osoby niepełnosprawne obsługiwane są na Sali Obsługi Interesanta przez pana Wiesława Wróbla,
  • na parterze budynku „B", w sali obsługi interesanta zostało ponadto stworzone specjalne stanowisko, do którego można podjechać wózkiem inwalidzkim, w celu wypełnienia dokumentów.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 13:45 Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2020 14:06
Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałczu Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska
Rejestr zmian