«Powrót

Wpis do CEiDG jest bezpłatny - Uwaga na próby pobierania opłat od przedsiębiorców

Wpis do CEiDG jest bezpłatny - Uwaga na próby pobierania opłat od przedsiębiorców

Wpis do CEiDG jest bezpłatny - Uwaga na próby pobierania opłat od przedsiębiorców

Ostrzegamy przed wezwaniami do zapłaty, które mogą otrzymać osoby rozpoczynające i prowadzące już działalność gospodarczą.

Jeden z zachodniopomorskich przedsiębiorców otrzymał zawiadomienie wzywające do uiszczenia opłaty rejestracyjnej za wpis do Centralnego Rejestru Działalności Gospodarczej i Firm (CRDGIF) z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 96. Do wezwania został dołączony blankiet wpłaty na kwotę 290 zł.

Nie istnieją podstawy prawne nakładające na przedsiębiorców obowiązek wnoszenia opłaty na rzecz tego i innych prywatnych rejestrów!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju są BEZPŁATNE!