«Powrót

Dodatkowa opłata w przypadku niewniesienia opłaty za przejazd autostradą

Dodatkowa opłata w przypadku niewniesienia opłaty za przejazd autostradą

Dodatkowa opłata w przypadku niewniesienia opłaty za przejazd autostradą

W związku z obowiązkiem opłaty za przejazd na odcinkach państwowych autostrad płatnych A2 (Konin – Stryków ) i A4 (Wrocław – Sośnica) przez użytkowników pojazdów lekkich informujemy, że niewniesienie tej opłaty w ustawowym terminie skutkuje wezwaniem do wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 500 zł zgodnie z ustawą o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Dodatkową opłatę należy wpłacać na specjalny rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego dla osoby wnoszącej opłatę.

Szczegółowe informacje pod adresem www.etoll.gov.pl.