«Powrót

Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego - wnioski do 25.10.2019 r.

Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego - wnioski do 25.10.2019 r.

Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego - wnioski do 25.10.2019 r.

Urząd Skarbowy w Pyrzycach informuje o posiadaniu zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego, które ujęto w załączonym wykazie.
Wnioski dotyczące nieodpłatnego przekazania, darowizny lub sprzedaży należy kierować do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pyrzycach, w terminie do dnia 25 października 2019 r.
Wnioski dotyczące nieodpłatnego przekazania oraz darowizny będą rozpatrywane na bieżąco, natomiast wnioski dotyczące sprzedaży w dniu 30 października 2019 r.

Pliki do pobrania