«Powrót

Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego - wnioski do 06.09.2019 r.

Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego - wnioski do 06.09.2019 r.

Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego - wnioski do 06.09.2019 r.

Urząd Skarbowy w Pyrzycach informuje, o posiadaniu zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego, które ujęto w załączonym wykazie.
Wnioski dotyczące nieodpłatnego przekazania, darowizny lub sprzedaży należy kierować do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pyrzycach, w terminie do dnia 06 września 2019 r.
Wnioski dotyczące nieodpłatnego przekazania oraz darowizny będą rozpatrywane na bieżąco, natomiast wnioski dotyczące sprzedaży w dniu 11 września 2019 r.

Pliki do pobrania