Szkolenia dla mikroprzedsiębiorców – składanie JPK_VAT

Szkolenia dla mikroprzedsiębiorców – składanie JPK_VAT

Szkolenia dla mikroprzedsiębiorców – składanie JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 r. kolejna grupa podatników – mikroprzedsiębiorcy będzie zobowiązana do składania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK_VAT).
JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.
W celu udzielenia wsparcia w prawidłowym wypełnieniu powyższego obowiązku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu zaprasza na bezpłatne szkolenia.
Szkolenia będą odbywały się w każdy wtorek listopada 2017 r., tj. 7, 14, 21 i 28 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Kołobrzegu.
W celu zapewnienia możliwości wzięcia udziału w szkoleniach wszystkim chętnym podmiotom, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu prosi o zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu i przekazanie informacji (imię i nazwisko uczestnika, wybrany termin):
· telefonicznie pod nr: 94 3551929, 94 3551912 lub 94 3551950,
· za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marcin.sieruga@zp.mofnet.gov.pl

Pliki do pobrania