Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle
  Symbol osoby niepełnosprawnej ruchowo - osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim, na niebieskim tle

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących    

  Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zmianami) "osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych". Jednocześnie osoby uprawnione lub przybrane (art. 3 pkt 1 ww. ustawy) proszone są o przekazanie Urzędowi Skarbowemu w Gryfinie na adres poczty elektronicznej: us.gryfino@mf.gov.pl  lub innymi udostępnionymi kanałami komunikacyjnymi informacji dotyczących podatnika, takich jak imię, nazwisko, adres, NIP/PESEL, rodzaj sprawy do załatwienia oraz danych kontaktowych (numer telefonu/faxu lub adres poczty elektronicznej) umożliwiających niezwłoczne powiadomienie o wyznaczonym terminie spotkania.

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  W związku z planowaną od kilku lat rozbudową tutejszego urzędu, nie przeprowadzono żadnych inwestycji związanych z przystosowaniem obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych (podjazdy, podnośniki).

  W celu ułatwienia podatnikom dostępu do informacji, w tym przede wszystkim osobom niepełnosprawnym przed budynkiem Urzędu wydzielono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz umieszczono w jednej sali punkty informacyjne dot. NIP, spraw podatkowych, a także wydawania zaświadczeń.

  Wejście do ww. sali, jako jedyne w urzędzie, jest zaopatrzone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 10:46 Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2018 10:33
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Anna Raca
  Rejestr zmian