Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle
  Symbol osoby niepełnosprawnej ruchowo - osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim, na niebieskim tle

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących             

  Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zmianami) "osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych". Jednocześnie osoby uprawnione lub przybrane (art. 3 pkt 1 ww. ustawy) proszone są o przekazanie Urzędowi Skarbowemu w Gryficach na adres poczty elektronicznej: us3206@zp.mofnet.gov.pl  lub innymi udostępnionymi kanałami komunikacyjnymi informacji dotyczących podatnika, takich jak imię, nazwisko, adres, NIP/PESEL, rodzaj sprawy do załatwienia oraz danych kontaktowych (numer telefonu/faxu lub adres poczty elektronicznej) umożliwiających niezwłoczne powiadomienie o wyznaczonym terminie spotkania.

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  Siedzibę Urzędu Skarbowego w Gryficach stanowi obiekt przy ulicy Niepodległości 54a, zaprojektowany i wykonany w standardach spełniających wymogi obiektu bezpiecznego, przystosowanego do wykonywania zadań z zakresu administracji skarbowej w RP. Cechą charakterystyczną budynku jest niewątpliwie jego architektura wzorowana na przedwojennej zabudowie Gryfic, składająca się z pięciu stylowych kamieniczek wkomponowanych w centralną część miasta. Rekonstrukcja budynku i zachowanie niepowtarzalnego stylu sprzed lat połączone z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi oraz odpowiednim, fachowym i profesjonalnym przygotowaniem pracowników zapewniają sprawną, rzetelną oraz profesjonalną obsługę klientów w warunkach wysokiego standardu obsługi i bezpieczeństwa.

  Wysoki standard obsługi to również dostosowanie obiektu i personelu do wymagań w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych. W tym zakresie obiekt wyposażony został w podjazd dla osób niepełnosprawnych z pełnym monitoringiem wejścia do budynku (kamery audio-wizyjne monitorowane prze pracownika bezpośredniej ochrony obiektu). Wejście do budynku przeznaczone dla osób niepełnosprawnych zostało oznaczone naklejką na szybie drzwi wejściowych do budynku. Pomiędzy drzwiami wejściowymi, a salą obsługi podatników nie ma żadnych progów utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym, a szerokie drzwi umożliwiające skorzystanie z sali obsługi podatników zostały wyposażone w automatykę drzwiową. Ponadto, w części ogólnodostępnej dla podatników, w holu Urzędu znajdują się toalety, w tym również toaleta przystosowana do potrzeb klientów niepełnosprawnych. Sala obsługi podatników spełnia standardy obsługi osób niepełnosprawnych – możliwość swobodnego dojazdu wózkiem inwalidzkim do żądanego punktu obsługi klienta.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 10:38 Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2016 09:34
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryficach Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Maciej Koniuszewski
  Rejestr zmian