«Powrót

Spotkanie z uczniami Technikum Ekonomicznego w Choszcznie

Spotkanie z uczniami Technikum Ekonomicznego w Choszcznie

Spotkanie z uczniami Technikum Ekonomicznego w Choszcznie

12 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Choszcznie odbyło się spotkanie informacyjne, w którym uczestniczyli uczniowie klas III Technikum Ekonomicznego. Spotkanie miało przybliżyć zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, strukturę organizacyjną  Urzędu a także zachęcić do podejmowania pracy w administracji skarbowej.
W spotkaniu wzięli również udział uczniowie, którzy nie mieli okazji by odbyć praktyki w Urzędzie, a zależało im na zapoznaniu się z jego pracą.
Młodzież została zachęcona do odbycia stażu w Urzędzie Skarbowym w Choszcznie po ukończeniu szkoły średniej.
Uczniowie klas ekonomicznych Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie co roku odbywają praktyki uczniowskie w Urzędzie. Spotkanie było uwieńczeniem dotychczasowej współpracy.

Pliki do pobrania