«Powrót

Spotkanie z Północną Izbą Gospodarczą w Choszcznie

Spotkanie z Północną Izbą Gospodarczą w Choszcznie

Spotkanie z Północną Izbą Gospodarczą w Choszcznie

W dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 12.00, w Urzędzie Skarbowym w Choszcznie, odbyło się spotkanie informacyjne z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami biur rachunkowych.

Celem spotkania było omówienie zagadnień z zakresu:

  • Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126) – m.in.:
  • zmianie terminu do przekazywania do urzędów skarbowych informacji t.j. PIT-8C,     PIT-11, PIT-R oraz deklaracji PIT-4R i PIT-8AR - wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • nowej usługi „Twój e-PIT",
  • zmian dotyczących terminów składania zeznań podatkowych oraz zwrotu nadpłaty,
  • Ulg uznaniowych w świetle Ordynacji podatkowej,
  • Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) - najczęściej popełnianych błędów, planowanych zmian od nowego roku.

Był to pierwszy etap kampanii informacyjnej, skierowanej do płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącej uregulowań prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.